Teräsbetonisauvojen mitoitus


 

 

 


 

RF-CONCRETE Members on Dlubalin RFEM ohjelmistoon täysin integroitu betonisauvojen mitoitustyökalu. Sen helppokäyttöisyyden ansioista käyttöönottokynnys on tavattoman alhainen. Monipuolisuuden, laadun ja kattavuuden ansiosta tämä työkalu on suosittu asiantuntevien betonirakenteita suunnittelevien insinöörien keskuudessa. 


SFS EN 1992-1-1:2004 mukainen mitoitus

 

 

EN-1992-1-1:2004 murtorajatilan, käyttörajatilan ja palonkestävyyden mitoitus palkeille, joihin kohdistuu 1- tai 2-aksiaalinen taivutus normaalivoimalla sekä leikkaus ja vääntö. Valtaosa betonin mitoitusta koskevista kansallisista liitteistä on jo otettu käyttöön, mukaan lukien SFS. Lisäksi voidaan määrittää omia raja-arvoja tai luoda uusia kansallisia liitteitä, NAD:eja.


Poikkileikkaustyypit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suorakulmainen, T-palkki, käänteinen, L, I ja muut.

 

Betonipeite

 

 

Käyttäjä pystyy määrittelemään ylä- ja alaraudoituksen betonipeitteen. 

 


Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi antaa ohjelman arvioida peitteen SFS EN 1992-1-1:4.4.1 mukaan. 

  • Betonipeitteen automaattinen laskenta on kattava. Se ottaa huomioon kaikki EC2:ssa määritellyt vaatimukset, kuten esimerkiksi ympäristöluokan, kulutusluokan, käyttöiän, raekoon sekä betonivalun. Lisäksi käyttäjä pystyy valitsemaan rakenneluokan 1 RakMK B4:n mukaisesti.
  • Betonipeitteen automaattinen laskenta sidevaatimusta ja ympäristöolosuhteita varten.
  • Ohjelma arvioi minimibetonipeitteen cmin sekä käyttäjän määrittelemän poikkeaman cdev.
  • Raudoituksen nimellisbetonipeite lasketaan normin SFS EN 1992-1-1:4.4.1.1 mukaisesti.

 

Minimiraudoitus

 

 

Ohjelma ottaa lujuuden ja käytön kattavasti huomioon minimipää- ja leikkausraudoituksen määrittelyssä seuraavin kriteerein:


Vaihtoehto 1: Käyttäjän määrittelty miniraudoitus

 

Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi myös vapaasti määritellä yläosan, alaosan tai molempien minimiraudoituksen.


Vaihtoehto 2: Minimiraudoitus halkeaman leveyden rajoittamiseksi 

 

 

Minimiraudoitus voidaan myös määritellä (käyttäjän määrittelemän) halkeaman leveyden rajoittamiseksi normin EN 1992-1-1, 7.3.2 mukaan.

 

 

Contact us ...