Liimapuupalkin mitoitus


Tämä moduuli laskee ja mitoittaa liimapuupalkkien murto- ja käyttörajatilat EN 1995-1-1: 2004 ja Suomen kansallisliitteiden mukaan.

 

 


 

 

Tämä moduuli laskee ja mitoittaa liimapuupalkkien murto- ja käyttörajatilat EN 1995-1-1: 2004 ja Suomen kansallisliitteiden mukaan.

 

Mallinnus

 

 Syöttötietojen määrittely on yksinkertaista, ja helposti ymmärrettävät grafiikkanäkymät ovat siinä avuksi.

 

 

 Palkkityypit:

 

 

 Laskentaa tuetaan suurelle joukolle erilaisia palkkityyppejä, kuten suora palkki, yksikaltevuuksiset, kaksikaltevuuksiset tai kaaripalkit, kuten alla olevasta kuvasta näkyy:

 

 

 Poikittaisnurjahdusta koskevat tiedot

 

 

 Jäykiste-elementit: On mahdollista laskea vaadittu määrä jäykiste-elementtejä poikittaisjännitystä varten ja esittää ne graafisesti. Ohjelma tukee seuraavia poikittaisjännityksen jäykiste-elementtejä:

  • Kiinni liimatut terästangot; 
  • Terästangot, joissa on puuruuvien kierteet; 
  • Yhteen liimatut massiivipuu- tai kokoonpuristetut puuliuskat; 
  • Yhteen liimatut,  kokoonpuristetut puulevyt;

 


Kuormitukset


 

 Lumikuormien muodostaminen normien EN 1991-1-3 tai DIN 1055:2005, osa 5 mukaisesti

 Tuulikuormien automaattinen määrittely normien EN 1991-1-4 tai DIN 1055:2005, osa 4 mukaisesti

 

 


 

 Mahdollisuus määritellä kuormitustapauksia ja käytettyjä kuormia.

 Kuormayhdistelmän automaattinen muodostaminen.

 

 

 

 

Mitoitus

 

 

 

 Sekä ULS:n että SLS:n kattaviin mitoituslaskelmiin voidaan sisällyttää seuraavat kohdat:


 Palkkien optimointi voi perustua seuraaviin tekijöihin:

  • Palkin syvyys.
  • Palkin leveys.
  • Sivuttaistukien välit.


 Taipuman raja-arvoja voidaan säätää yhtälöiden (40) - (42) mukaan.


 Palosuojelumitoitus yksinkertaistetun menetelmän mukaisesti (valinnaisesti F 30-B,F 60-B, F 90-B ja käyttäjän määrittelemä)


 Mahdollisuus määritellä tärinän mitoitus 9.3(2) mukaisesti

 

Raportointi

 

 

 

 RX-TIMBER liimapuupalkki näyttää kaikki suoritetut laskennat selkeästi järjestettyinä taulukkoina, lajiteltuina eri kriteerien mukaan. 


 Ohjelman näyttäessä jopa väliarvot tarkasti, taataan kaikkien mitoitusten selkeä esittäminen.


 Sisäisten voimien jakautuminen ja muodonmuutos kunkin x-sijainnin osalta koko palkin pituudelta.


 Laskentatiedot ja valitut tuloksia kuvaavat kaaviot voidaan sisällyttää tulostettavaan raporttiin, millä varmistetaan rakenteeltaan selkeä dokumentaatio. 


 Tulostettavaa raporttia voidaan täydentää grafiikalla, kuvauksilla, piirroksilla jne. Sen lisäksi on vapaasti valittavissa, mitkä laskentatiedot näkyvät tulostettavassa raportissa.

Contact us ...